TIN TỨC NỔI BẬT

Pháp luật hình sự

19/01/2021
Án treo và cải tạo không giam giữ có hình thức giống nhau là người bị kết án được tự do trong sự giám sát, quản lý và giáo dục của địa phương cư trú, cơ quan nơi ...