Hàng chục hộ dân đâm đơn khởi kiện UBND tỉnh Đắk Lắk ra tòa

Đắk Lắk – Không đồng ý với các quyết định cấp đất cho Công ty cà phê 719 của UBND tỉnh Đắk Lắk, 25 hộ dân (xã Ea Kly, huyện Krông Pắk) đã đâm đơn khởi kiện ra tòa, đòi quyền lợi. 

Đánh giá