Hỏi đáp pháp luật đất đai-nhà ở

Cấp Sổ đỏ khi mua bán đất đai không cần công chứng.

Thông thường, để được cấp sổ đỏ khi mua bán đất đai thì các bên phải công chứng hoặc chứng thực hợp đồng chuyển nhượng theo Điểm a, Khoản 3, Điều 167 Luật Đất đai 2013 quy định: “Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này”.