Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tặng cho quyền sử dụng đất khi đang nợ tiền sử dụng đất

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền chuyển nhượng đất, tặng cho quyền sử dụng đất khi đang nợ tiền sử dụng đất được không?

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tặng cho quyền sử dụng đất

Xin chào VĂN PHÒNG LUẬT SƯ AN VIỆT, tôi có câu hỏi mong được luật sư giải đáp:

Nhà tôi được mua lại suất tái định cư nhưng nợ tiền sử dụng đất, trong vòng 5 năm thì phải trả, giá giữ nguyên. Nay đã đến hạn phải trả nhưng hoàn cảnh khó khăn tôi chưa có tiền để trả. Hiện nay, tôi muốn chuyển quyền sử dụng đất sang cho con tôi được không? Xin luật sư tư vấn giúp!

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi. Với câu hỏi của bạn luật sư xin trả lời như sau:

1.Căn cứ pháp lý:

– Luật Đất đai 2013

– Thông tư 76/2014/TT-BTC quy định về ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất,…

2.Nội dung trả lời:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa thu tiền sử dụng đất có thể hiểu là xin cấp giấy chứng nhận nhưng ghi nợ tiền sử dụng đất. Việc quy định ghi nợ tiền sử dụng đất là chủ trương của Nhà nước nhằm giúp đỡ cho những người có khó khăn về tài chính khi thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Theo khoản 3, Điều 12, Thông tư 76/2014/TT-BTC quy định về ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất 

“3. Hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất khi chuyển nhượng thì phải nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ. Trường hợp được phép chuyển nhượng một phần thửa đất, trên cơ sở hồ sơ cho phép tách thửa, cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất tương ứng với phần diện tích chuyển nhượng. Trường hợp khi nhận thừa kế quyền sử dụng đất mà người để lại di sản thừa kế là quyền sử dụng đất chưa trả nợ tiền sử dụng đất thì người nhận thừa kế có trách nhiệm tiếp tục trả nợ theo quy định của pháp luật về thừa kế.”

Căn cứ Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 quy định điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

“- Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

– Đất không có tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Trong thời hạn sử dụng đất.”

Mặt khác, căn cứ Khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai năm 2013 quy định về thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất 

“1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng; cho thuê; cho thuê lại; tặng cho; thế chấp; góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận; hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền.”

Như vậy, kể từ khi thực hiện xong các nghĩa vụ tài chính đang ghi nợ thì mới được thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Vì vậy, bạn đang ghi nợ tiền sử dụng đất thì phải thanh toán hết tiền nợ thì mới có thể tặng cho quyền sử dụng đất cho con trai của bạn.

Bài viết tham khảo về chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất.

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI MUA BÁN ĐẤT

CẤP SỔ ĐỎ KHI MUA BÁN ĐẤT ĐAI KHÔNG CẦN CÔNG CHỨNG.

HƯỚNG DẪN CHI TRẢ BỒI THƯỜNG TÁI ĐỊNH CƯ

TRÌNH TỰ THỦ TỤC MUA BÁN NHÀ ĐẤT NHƯ THẾ NÀO

Trên đây là phần nội dung tư vấn của Ban tư vấn – Văn Phòng Luật Sư An Việt – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội về nội dung mà Anh(chị) hỏi. Nếu còn vấn đề vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp tư vấn thêm, Anh(chị) vui lòng trực tiếp đến văn phòng . Điện thoại: 0982 205 385/ 0944 555 975. Hoặc gửi thư qua : luatsuhanoi.info@gmail.com

   Trân trọng!

5/5 - (1 bình chọn)