Hỏi đáp pháp luật doanh nghiệp

Hỏi đáp pháp luật doanh nghiệp được những công ty, doanh nghiệp lớn chú trọng hàng đầu.

Không những thế những bạn trẻ đang khởi nghiệp cũng luôn muốn được hỏi đáp pháp luật doanh nghiệp. Để có thể nắm vững pháp luật trước khi bắt đầu.

Kinh doanh không vi phạm pháp pháp luật là điều quan trọng nhất trong giới làm ăn. Hãy là người làm ăn chân chính và hiểu biết pháp luật.

Mời các bạn tham khảo các nội dung dưới đây

 

 

 

Mẫu điều lệ công ty cổ phần, điều lệ mới nhất năm 2020

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
Điều lệ này được soạn thảo và thông qua bởi các cổ đông sáng lập ngày …../…./ ……

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH, công ty cổ phần

mẫu quyết định của doanh nghiệp khi quyết định bổ nhiệm chức vụ giám đốc, chức vụ kế toán trưởng của công ty khi bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần, công ty tnhh, quyết định bổ nhiệm giám đốc, kế toán cho doanh nghiệp

thủ tục tách công ty cần những gì – đăng ký doanh nghiệp

Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc và tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định. Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.