Điều kiện kinh doanh vận tải dịch vụ vận tải đường hàng không, đường bộ.

Kinh doanh vận tải hàng không là việc vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu gửi bằng đường hàng không nhằm mục đích sinh lợi. Để kinh doanh vận tải hàng không, thương nhân phải đáp ứng điều kiện luật định? Hồ sơ đề nghị xin cấp Giấy phép kinh doanh vận tải hàng không gồm những giấy tờ gì?

Luật sư thuộc VĂN PHÒNG LUẬT SƯ AN VIỆT tư vấn vấn đề
này như sau:

Điều kiện kinh doanh dịch
vụ vận tải hàng không

– Phù hợp với quy hoạch
phát triển giao thông vận tải hàng không.

– Đáp ứng các điều
kiện về: phương án bảo đảm có tàu bay khai thác; tổ chức bộ máy; vốn; phương
án kinh doanh và chiến lược phát triển sản phẩm (được nêu dưới đây).

– Được Bộ Giao thông vận
tải cấp giấy phép kinh doanh vận tải hàng không sau khi được Thủ tướng Chính phủ
cho phép.

– Các quy định này
không áp dụng đối với lĩnh vực đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ thành viên tổ lái,
giáo viên huấn luyện.

Các quy định này không áp dụng đối với lĩnh vực đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ thành viên tổ lái, giáo viên huấn luyện.

Điều kiện về vốn

– Mức vốn tối thiểu để thành lập và duy trì doanh
nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không:

+ Khai thác đến 10 tàu bay: 700 tỷ đồng Việt Nam đối
với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế; 300 tỷ đồng Việt
Nam đối với doanh nghiệp chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa;

+ Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 1.000 tỷ đồng Việt
Nam đối với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế; 600 tỷ đồng
Việt Nam đối với doanh nghiệp chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa;

+ Khai thác trên 30 tàu bay: 1.300 tỷ đồng Việt Nam
đối với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế; 700 tỷ đồng Việt
Nam đối với doanh nghiệp chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa.

– Mức vốn tối thiểu để thành lập và duy trì doanh
nghiệp kinh doanh hàng không chung: 100 tỷ đồng Việt Nam.

– Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không có vốn
đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện:

+ Bên nước ngoài chiếm không quá 30% vốn điều lệ;

+ Phải có ít nhất một cá nhân Việt Nam hoặc một pháp
nhân Việt Nam giữ phần vốn điều lệ lớn nhất. Trường hợp pháp nhân Việt Nam có vốn
đầu tư nước ngoài thì phần vốn góp nước ngoài chiếm không quá 49% vốn điều lệ của
pháp nhân.

– Việc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của doanh
nghiệp kinh doanh vận tải hàng không không có vốn đầu tư nước ngoài cho nhà đầu
tư nước ngoài chỉ được thực hiện sau 02 năm kể từ ngày được cấp giấy phép kinh
doanh vận tải hàng không.

Doanh nghiệp gửi đề xuất chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài đến Cục Hàng không Việt Nam, trong đó bao gồm: Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, điều kiện chuyển nhượng, số cổ phần, phần vốn góp chuyển nhượng; phương án phát triển đội tàu bay, phương án kinh doanh, chiến lược phát triển nêu tại khoản 1 Điều 9 của Nghị định 92/2016/NĐ-CP (nếu có).

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được
đề xuất của doanh nghiệp, Cục Hàng không Việt Nam báo cáo Bộ Giao thông vận tải
kết quả thẩm định.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được
báo cáo kết quả thẩm định của Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải
xem xét, thông báo việc chấp thuận hoặc không chấp thuận cho doanh nghiệp và
nêu rõ lý do.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận
tải hàng không 

1. Tờ khai đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không/Giấy phép kinh doanh hàng không chung (Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 92/2016/NĐ-CP);

2. Bản chính văn bản xác nhận vốn;

3. Sơ đồ bộ máy tổ chức của doanh nghiệp;

4. Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm, Hợp đồng lao động, bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của những người phụ trách quy định tại Điều 7 Nghị định 92/2016/NĐ-CP;

5. Hợp đồng nguyên tắc hoặc thỏa thuận về việc mua, thuê mua hoặc thuê tàu bay (Tham khảo mẫu Hợp đồng thuê tài sản);

6. Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng không Việt Nam sau khi đã đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải hàng không và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định trên .

Bài viết tham khảo:

CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH CÔNG TY TỪ CÔNG TY TNHH SANG CÔNG TY CỔ PHẦN.

CÔNG TY CỔ PHẦN, THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁ RẺ NĂM 2020

THÀNH LẬP CÔNG TY GỒM NHỮNG THỦ TỤC GÌ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Trên đây là phần nội dung tư vấn của Ban tư vấn – Văn Phòng Luật Sư An Việt – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội về nội dung mà bạn hỏi. Nếu còn vấn đề vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp tư vấn thêm, bạn vui lòng trực tiếp đến văn phòng tại địa chỉ: P.1108 Toà nhà N02 Số 35 Tân Mai – Hoàng Mai – Hà Nội. Điện thoại: 0982 205 385/ 0944 555 975.

   Trân trọng!

Call Now Button