Những thủ tục cấp lại thẻ Căn cước công dân theo quy định của pháp luật

Những thủ tục cấp lại thẻ Căn cước công dân theo quy định của pháp luật

Nội dung này được Bộ Công an công bố tại Quyết
định số 58/QĐ-BCA
 ngày
03/01/2020 về thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực
cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân.

thủ tục cấp thẻ căn cước công dân
thủ tục cấp thẻ căn cước công dân

Thủ tục cấp lại thẻ Căn cước công dân ban hành kèm
theo Quyết định này như sau:

Bước 1. Điền
vào Tờ khai Căn cước công dân

Công dân điền vào Tờ khai Căn cước công dân tại Đội
Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện hoặc bộ phận
tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc khai Tờ khai điện tử trên trang thông
tin điện tử dịch vụ công trực tuyến.

Bước 2. Xuất
trình sổ hộ khẩu

Trường hợp thông tin trên sổ hộ khẩu chưa đầy đủ hoặc
không thống nhất với thông tin khai trên Tờ khai Căn cước công dân thì xuất
trình thêm Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân cũ hoặc giấy tờ hợp pháp khác để
đối chiếu.

Bước 3. Lấy
dấu vân tay, chụp ảnh chân dung

Nếu công dân đủ điều kiện cấp lại Căn cước công dân
thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ lấy dấu vân tay, chụp ảnh chân dung của công dân và
chuyển Phiếu thu nhận thông tin Căn cước công dân cho công dân kiểm tra, xác nhận
thông tin.

Bước 4. Nộp
lệ phí

Công dân nộp lệ phí theo quy định và nhận giấy hẹn
trả thẻ Căn cước công dân.

– Cấp lại thẻ Căn cước công dân khi bị mất thẻ, được
trở lại quốc tịch Việt Nam: 70.000 đồng/thẻ.

– Cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân là bố,
mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, người hưởng chính
sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính
sách như thương binh, bệnh binh; công dân thường trú tại các xã biên giới…: Miễn
phí.

Bước 5. Nhận
thẻ Căn cước công dân

Công dân theo giấy hẹn đến nhận thẻ tại cơ quan công
an nơi tiếp nhận hồ sơ hoặc nhận qua đường bưu điện.

(Thời hạn giải quyết không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ)

Bài viết tham khảo :

THAY ĐỔI BIỆN PHÁP TẠM GIAM CÓ ĐƯỢC HAY KHÔNG? NHỮNG THỦ TỤC THAY ĐỔI

CHIA TÀI SẢN RIÊNG KHI LY HÔN, CHIA TÀI SẢN ĐƯỢC TẶNG CHO RIÊNG KHI LY HÔN

THỦ TỤC LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG NHANH NHẤT TRỌN GÓI GIÁ RẺ

Call Now Button