Đất đã nhận tiền và bàn giao đất cho ban quản lý có được đòi lại không

Câu hỏi tư vấn: Đất nhà tôi và các hộ xung quanh nằm trong khu quy hoạch dự án xây dựng công viên. Cách đây 3 năm thì nhà kế bên đã nhận tiền bồi thường, tiền hỗ trợ di dời và đã kí tên vào biên bản bàn giao mặt bằng cho ban quản lí dự án. Trong thời gian đó thì tôi có xin phép ban quản lí dự án sử dụng phần đất đó để tạm thời mở rộng kinh doanh cho đến khi giải phóng mặt bằng và được sự đồng ý của họ ( Vì tôi chưa bàn giao đất hay nhận tiền hỗ trợ di dời). Hiện nay, nhà kế bên quay trở về đòi tôi phải trả lại mảnh đất đó. Xin hỏi việc nhà hàng xóm tôi đã nhận tiền và kí tên bàn giao đất cho ban quản lí dự án thì có quyền đòi lại mảnh từ tôi không? Xin cảm ơn luật sư!

Đất đã nhận tiền và bàn giao đất cho ban quản lý có được đòi lại không
Đất đã nhận tiền và bàn giao đất cho ban quản lý có được đòi lại không

Luật sư tư vấn: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban tư vấn – Văn Phòng Luật Sư An Việt – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Với thắc mắc của bạn, VPLS An Việt xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn muốn hỏi về việc nhà hàng xóm của bạn đã nhận tiền và kí tên bàn giao đất cho ban quản lí dự án thì có quyền đòi lại mảnh đất đó từ bạn hay không sẽ giải quyết:

Đất đang có người sử dụng thì Nhà nước vẫn có quyền giao cho người khác dựa theo quy định tại Điều 53 Luật Đất đai 2013. Theo đó, đối với trường hợp phải giải phóng mặt bằng cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất theo luật và tiến hành việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định pháp luật. Sau khi giải quyết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân đang sử dụng đất thì Nhà nước có quyền quyết định giao đất cho người khác quản lý, sử dụng. 

Khu đất nhà bạn nằm trong khu quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công viên nên theo quy định Điều 62 Luật Đất đai 2013, khu đất đó được thu hồi để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Sau khi thông báo thu hồi đất, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; quản lý đất đã thu hồi. Việc quản lý đất đã thu hồi được quy định tại khoản 4 Điều 69 Luật Đất đai 2013:

“Điều 69. Trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

…4. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm quản lý đất đã được giải phóng mặt bằng.”

Vậy nên, chủ đầu tư được Nhà nước quyết định giao đất sau khi tổ chức xong nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ có trách nhiệm quản lý đất đã được giải phóng để thực hiện dự án đầu tư.

          Do đó, việc nhà hàng xóm của bạn đã nhận tiền bồi thường, tiền hỗ trợ di dời và ký tên vào biên bản bàn giao mặt bằng cho ban quản lý dự án thì Nhà nước có quyền giao mảnh đất đó cho ban quản lý dự án. Ban quản lý có quyền quản lý, sử dụng với mảnh đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đó và có quyền cho bạn mượn để tiến hành kinh doanh.

          Vậy nên, nhà hàng xóm của bạn đã không còn quyền sử dụng đối với mảnh đất đó nên sẽ không có quyền đòi lại mảnh đất đó từ bạn.

Để được tư vấn chi tiết vụ việc, Anh chị vui lòng liên hệ với luật sư theo số 0982205385 hoặc trực tiếp đến Văn phòng Luật sư An Việt để được Luật sư tư vấn cụ thể.

Trân trọng cám ơn! 

Đánh giá