Bài viết đánh dấu: Đất đã nhận tiền và bàn giao đất cho ban quản lý có được đòi lại không