Tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài

Khi doanh nghiệp có vốn nước ngoài cần điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư 2014 (có hiệu lực áp dụng từ ngày 1/7/2015), hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn miễn phí các thủ tục hành chính.

Tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài
                                 Tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài

Hiện nay Công ty TNHH Blaw và Công sự đang cung cấp gói dịch vụ xin điều chỉnh giây chứng nhận đầu tư chỉ còn 700 USD hoàn thành các thủ tục trong thời gian 15 ngày làm việc.

Căn cứ vào nội dung điều chỉnh của Giấy chứng nhận đầu tư thì doanh nghiệp sẽ thực hiện sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư một trong các nội dung  sau:

– Điều chỉnh vốn thực hiện dự án trong giấy chứng nhận đầu tư

– Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án trong giấy chứng nhận đầu tư

– Điều chỉnh mục tiêu thực hiện dự án trong giấy chứng nhận đầu tư

– Điều chỉnh quy mô thực hiện dự án 

– Điều chỉnh thông tin của nhà đầu tư

– Mở thêm chi nhánh, văn phòng đại diện ở địa phương khác

– Mở cơ sở bán lẻ thứ nhất, thứ hai, thứ ba

– Mua bán sáp nhập hoặc chuyển nhượng dự án đầu tư …vv

 Khi nhận được yêu cầu Công ty TNHH Blaw và Cộng sự sẽ tiến hành các bước sau:

– Soạn thảo hồ sơ Xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

– Hướng dẫn khách hàng ký hồ sơ và đóng dấu

– Nhận hồ sơ, Nộp tại cơ quan nhà nước

– Theo dõi hồ sơ thẩm định

– Nhận kết quả thay nhà đầu tư

– Nộp các lệ phí liên quan.

Chúng tôi đảm bảo dịch vụ cung cấp đúng 15 ngày làm việc hoàn thành với mức phí chỉ 700USD.
Nhà đầu tư chỉ cần cung cấp: Giấy chứng nhận đầu tư và yêu cầu thay đổi cho chúng tôi.

Xem thêm: Luật sư tư vấn đầu tư nước ngoài vào việt nam

Đánh giá