Trách nhiệm bồi thường vật chất do hành vi phạm tội gây ra

Câu hỏi tư vấn: Mong Luật sư tư vấn cho tôi về một việc như sau: Tháng 9/2018 tại cửa hàng bán hàng đồ gia dụng của tôi, tôi có mất một chiếc điện thoại Iphone 7 Plus mới mua, chiếc điện thoại tôi dùng để lưu số, liên lạc với các khách hàng. Tôi có làm đơn lên phường nơi tôi tạm trú, và họ đã chuyển hồ sơ lên huyện. Sau đó, hồi tháng 10, người trộm điện thoại của tôi đã giao cho công an và nhận tội. Việc mất điện thoại làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của tôi, tôi không thể liên hệ với bất cứ khách hàng nào, vậy tôi muốn hỏi là tôi có được yêu cầu bồi thường thiệt hại không?

Trách nhiệm bồi thường vật chất do hành vi phạm tội gây ra
                            Trách nhiệm bồi thường vật chất do hành vi phạm tội gây ra

Luật sư tư vấn: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban tư vấn – Văn Phòng Luật Sư An Việt – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Với thắc mắc của bạn, VPLS An Việt xin được đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự 2015, người phạm tội có trách nhiệm trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường vật chất do hành vi phạm tội gây ra:

“Điều 48. Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi

Người phạm tội phải trả lại tài sản đã chiếm đoạt cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp, phải sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại vật chất đã được xác định do hành vi phạm tội gây ra.

Trong trường hợp phạm tội gây thiệt hại về tinh thần, Tòa án buộc người phạm tội phải bồi thường về vật chất, công khai xin lỗi người bị hại.’’ 

Theo quy định tại Điều 585 Bộ luật dân sự 2015 về Nguyên tắc bồi thường thiệt hại:

Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.

Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.

Như vậy, ngoài việc được trả lại điện thoaị đã bị trộm cắp, bạn có quyền được yêu cầu bồi thường nếu như chứng minh được việc mất điện thoại là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến phát sinh các thiệt hại mặc dù đã tìm mọi cách để khắc phục.

Trên đây là phần nội dung tư vấn của Ban tư vấn – Văn Phòng Luật Sư An Việt – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội về nội dung mà bạn hỏi. Nếu còn vấn đề vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp tư vấn thêm, bạn vui lòng trực tiếp đến văn phòng tại địa chỉ: P.1108 Toà nhà N02 Số 35 Tân Mai – Hoàng Mai – Hà Nội. Điện thoại: 0982 205 385/ 0944 555 975.

Trân trọng!

Đánh giá