Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Văn phòng Luật sư An Việt là một trong những Văn Phòng Luật cung cấp các dịch tư vấn về luật.Trong đó có dich vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư. Luật sư VPLS An Việt sẻ tư vân một các đầy đủ nhất về dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư.

Cơ sở pháp lý

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2015;

Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2016.

Thủ tục và hồ sơ về dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư.

1. Các giấy tờ trong hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư.

–   Văn bản đề nghị thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

–   Biên bản họp của hội đồng thành viên, hội đồng cổ đông.

–   Quyết định của hội đồng thành viên, hội đồng đại cổ đông. Chủ sowe hữu đối với công ty TNHH

thành viên hoặc công ty Cổ Phần.

–   Bản y sao có giấy chứng nhận đầ tư có chứng thực.

–  Nếu trường hợp thay đổi giấy chứng nhận đầu tư rơi vào trường hợp đặt biết chúng tôi sẽ tư vấn cho

  quý khách một số giấy tờ cần thiết khác.

2. Thời gian thay đổi giấy chứng nhận đầu tư.

Thời gian cấp giấy chứng nhận đầu tư hay thời gian thay đổi giấy chứng nhận đầu tư là 03 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyên thụ lý đầy đủ hồ sơ.

3.  An Việt sẽ cung cấp cho khách hàng những gì về dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư.

–  Tư vấn một cách đầy đủ nhất các vấn dề thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

–  Dich thuật, công chứng y sao, chứng thực các giấy tờ liên quan trong hồ sơ mà quý khách cung cấp.

–  Soạn thảo toàn bộ hồ sơ cho quý khách, đảm bảo tuân thue đúng quy định của pháp luật.

–  Đại diện khách hàng nộp hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Theo dõi hồ sơ, Nếu hồ sơ có thay đổi thì thay mặt khách hàng sửa đổi hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận

đầu tư. Phù hợp với yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

–   Đại diên khách hàng đến nhận quyết định thay đổi giấy chứng nhận đầu tư.

4.  Cách thức liên hệ luật An Việt.

Văn phòng Luật sư An Việt được thành lập với mục tiêu tư vấn và giải quyết các vấn đề về luật như: Tư vấn đầu tư, tư vấn dự án, tư vấn doanh nghiệp có vốn đầu tư 100% vốn nước ngoài…Với đội ngũ luật sư giỏi, giàu kinh nghiệm trong việc xử lý các hồ sơ khó, dự án đầu tư phức tạp…, Văn phòng đã được nhiều khác hàng tin tưởng giao phó. Số điện thoại tư vấn về các dịch vụ luật, dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư của chúng tôi. Luật sư Hoàng Ngoãn: 0915821924

Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Luật sư An Việt

Địa chỉ: P.1108 Toà nhà N02 Số 35 Tân Mai – Hoàng Mai – Hà Nội.

Email: luatsuhanoi.info@gmail.com

Đánh giá