Vu oan cho người khác bị xử lý như thế nào?

Câu hỏi tư vấn: Em bị người khác chửi bới, xúc phạm danh dự em rất nhiều lần, em phải làm những gì để người kia chấm dứt hành vi này?

Luật sư tư vấn: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban tư vấn – Văn Phòng Luật Sư An Việt – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Với thắc mắc của bạn, VPLS An Việt xin được đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Vu oan cho người khác bị xử lý như thế nào?

Vu oan cho người khác bị xử lý như thế nào?

Xem thêm bài viết: Trẻ em móc túi có bị chịu trách nhiệm hình sự?

Theo như nội dung bên bạn trình bày, bạn bị chửi bới, xúc phạm danh dự. Vụ việc của bạn sẽ chia ra các trường hợp sau:

Thứ nhất: Trách nhiệm dân sự

Nếu như bạn bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm từ một cá nhân khác ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự của mình bạn có thể yêu cầu trực tiếp cải chính thông tin, yêu cầu bồi thường theo quy định của Bộ luật dân sư 2015:

Điều 34. Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín quy định: Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.

Theo đó, danh dự, nhân phẩm, uy tín của bạn là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Những người có hành vi xâm phạm danh dự, uy tín của bạn thì phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm đó gây ra theo quy định tại Điều 592 Bộ luật dân sự 2015 bao gồm:

– Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại;

– Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút;

– Thiệt hại khác do luật quy định.

– Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định

Trường hợp này để yêu cầu người kia phải bổi thường cho bạn thì bạn cần chứng minh có thiệt hại thực tế xảy ra.

Thứ hai: Trách nhiệm hình sự

Theo thông tin bạn cung cấp, người này đã có hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự của bạn thì người này có thể bị xử lý hình sự đối với hành vi làm nhục người khác theo quy định tại Điều 155 Bộ luật hình sự 2015 

1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.”

Theo đó, người này có thể bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.Bạn có thể trình báo lên cơ quan quan công an có thẩm quyền để được giải quyết.

     Trên đây là phần nội dung tư vấn của Ban tư vấn – Văn Phòng Luật Sư An Việt – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội về nội dung mà bạn hỏi. Nếu còn vấn đề vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp tư vấn thêm, bạn vui lòng trực tiếp đến văn phòng tại địa chỉ: P.1108 Toà nhà N02 Số 35 Tân Mai – Hoàng Mai – Hà Nội. Điện thoại: 0982 205 385/ 0944 555 975.

Trân trọng!

Có thể bạn muốn xem: Truy cứu hành vi đưa tiền chạy việc

Đánh giá