Trách nhiệm hình sự khi dùng kéo đâm người khác

Câu hỏi tư vấn: Em của em đi trên đường thì có một người đi xe gây chuyện chửi đòi đánh. Trong lúc xô xát người này đã dùng kéo đâm gây thương tích 35%. Mức phạt và bồi thường như thế nào? Mong luật sư tư vấn giúp em.

Trách nhiệm hình sự khi dùng kéo đâm người khác

Trách nhiệm hình sự khi dùng kéo đâm người khác

Luật sư tư vấn: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban tư vấn – Văn Phòng Luật Sư An Việt – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Với thắc mắc của bạn, VPLS An Việt xin được đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Xem thêm bài viết khác: Hành vi cố ý gây thương tích xử lý như thế nào?

Theo quy định của Điểm 3.1 Điều 3 Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐTP và tiểu mục 2.1, 2.2 mục 2 Phần I Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP quy định về hung khí nguy hiểm như sau:

“Phương tiện nguy hiểm” là công cụ, dụng cụ được chế tạo ra nhằm phục vụ cho cuộc sống của con người (trong sản xuất, trong sinh hoạt) hoặc vật mà người phạm tội chế tạo ra nhằm làm phương tiện thực hiện tội phạm hoặc vật có sẵn trong tự nhiên mà người phạm tội có được và nếu sử dụng công cụ, dụng cụ hoặc vật đó tấn công người khác thì sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc sức khoẻ của người bị tấn công.”

Theo quy định trên thì việc người kia dùng kéo đâm em bạn, kéo được coi là hung khí nguy hiểm. Tình tiết: Dùng hung khí nguy hiểm được xác định là tình tiết định khung phạm tội được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015. 

Như thông tin bạn cung cấp thì em của bạn bị người khác đánh và dùng kéo đâm gây thương tich 35%, hành vi này được xác định là hành vi cố ý gây thương tích và bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 134 Bộ luật Hình sự. Chiếc kéo dùng để đâm em của bạn có thể được xác định là hung khí nguy hiểm, do đó người thực hiện hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm theo khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 với mức hình phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm:

“3. Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật  từ  61% trở lên hoặc dẫn đến chết người hoặc từ 31% đến 60%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.”

Tùy vào từng tính chất, diễn biến sự việc và các tình tiết cụ thể để xác định mức độ cụ thể để xác định trách nhiệm hình sự cụ thể của bên có hành vi vi phạm như thế nào? 

Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại, người kia đã có hành vi gây thương tích cho em bạn nên có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

–  Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

– Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

– Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

– Thiệt hại khác do luật quy định.

– Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

     Trên đây là phần nội dung tư vấn của Ban tư vấn – Văn Phòng Luật Sư An Việt – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội về nội dung mà bạn hỏi. Nếu còn vấn đề vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp tư vấn thêm, bạn vui lòng trực tiếp đến văn phòng tại địa chỉ: P.1108 Toà nhà N02 Số 35 Tân Mai – Hoàng Mai – Hà Nội. Điện thoại: 0982 205 385/ 0944 555 975.

Trân trọng!

Xem thêm: Tội cố ý gây thương tích cho người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

Đánh giá