thủ tục tách công ty cần những gì – đăng ký doanh nghiệp

Tôi cùng nhóm bạn mấy năm trước góp vốn cùng mở công ty cổ phần. Dạo gần đây do bất đồng về định hướng phát triển công ty nên tôi muốn tách ra thành lập công ty cho riêng mình. Luật sư tư vấn giúp tôi về trình tự thủ tục tách công ty thế nào ? xin cám ơn !

Cám ơn Bạn đã gửi câu hỏi đến Ban tư vấn Văn Phòng Luật Sư An Việt – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Với câu hỏi của bạn, VPLS An Việt xin được đưa ra quan điểm tư vấn như sau

Trình tự thủ tục tách công ty gồm:

  • Lựa chọn hình thức tổ chức lại doanh nghiệp;
  • Ra quyết định về việc tổ chức lại doanh nghiệp;
  • Xây dựng phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến tổ chức lại;               –   Nộp hồ sơ tổ chức lại doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền;
  • Thực hiện thủ tục đăng ký mới cho doanh nghiệp mới (trường hợp tổ chức lại dẫn đến hình thành Doanh nghiệp mới)

Căn cứ theo Điều 193 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về thủ tục tách công ty

Thủ tục tách công ty gồm các bước như sau:

Thứ nhất : Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua quyết định tách công ty theo quy định của pháp luật Điều lệ công ty. Quyết định tách công ty phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; tên công ty được tách; phương án sử dụng lao động; giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; thời hạn thực hiện tách công ty. Quyết định tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định,

Thứ hai : Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc và tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định. Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.

Như vậy:

Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.

 Hồ sơ tách Công ty cổ phần đối với công ty bị tách bao gồm:

– Biên bản cuộc họp về việc tách doanh nghiệp;

– Quyết định về việc tách doanh nghiệp;

– Thông báo thay đổi vốn điều lệ do tách doanh nghiệp;

– Danh sách thành viên, cổ đông sáng lập

Hồ sơ Đăng ký doanh nghiệp  đối với các công ty được thành lập trên cơ sở tách công ty.

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (doanh nghiệp mới tách);

– Điều lệ (doanh nghiệp mới tách); 

– Danh sách thành viên; 

– Biên bản họp về việc tách doanh nghiệp; 

– Nghị quyết về việc tách doanh nghiệp;

–  Bản sao đăng ký kinh doanh của công ty bị tách

Tham khảo bài viết :

Thủ tục đăng ký kinh doanh

Thủ tục hợp nhất công ty

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ AN VIỆT
Tòa N02 – K35 Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0982 205 385/ 0944 555 975.

Gmail : luatsuhanoi.info@gmail.com

 Trân trọng!

Đánh giá