TIN TỨC NỔI BẬT

LS An Việt 26/09/2019
Chồng tham gia BHXH thì người vợ có được hưởng chế độ thai sản khi sinh con? Điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thai sản của chồng khi vợ sinh con Luật sư tư vấn:  Chế độ bảo ...

Pháp luật hình sự

29/09/2019
 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 100/2015/QH13 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015   BỘ LUẬT HÌNH SỰ Căn cứ Hiến ...