TIN TỨC NỔI BẬT

LS An Việt 24/12/2018
Mẫu đơn ly hôn là một vấn đề mà nhiều người thắc mắc. Bởi lẽ việc viết đơn ly hôn đúng mẫu có ý nghĩa rất quan trọng. Nó sẽ giúp thủ tục ly hôn được giải quyết ...

Pháp luật hình sự

02/03/2019
Câu hỏi tư vấn: Tôi có cho một người bạn thân mượn chiếc xe ô tô của tôi. Bạn tôi nói mượn xe đi làm việc. Nhưng người bạn của tôi đã cầm chiếc xe ấy. Trước khi mượn ...