Người dưới 16 tuổi điều khiển xe máy gây tai nạn chết người có bị xử lý hình sự không?

Câu hỏi tư vấn: Em muốn hỏi người dưới 16 tuổi điều kiển xe máy gây tai nạn chết người vậy thì người gây tai nạn sẽ phải bồi thường như thế nào với bên bị hại? Phải chịu trách nhiệm hình sự không? Xin Luật sư giúp đỡ em!Em xin cảm ơn!

Người dưới 16 tuổi điều khiển xe máy gây tai nạn chết người có bị xử lý hình sự không?
Người dưới 16 tuổi điều khiển xe máy gây tai nạn chết người có bị xử lý hình sự không?

Xem bài: Người chưa thành niên quan hệ với trẻ em thì có bị xử lý hình sự không?

Luật sư tư vấn: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban tư vấn – Văn Phòng Luật Sư An Việt – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Với thắc mắc của bạn, VPLS An Việt xin được đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Bộ luật hình sự 2015 như sau: 2. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này.”;

Khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự 2015 quy định về Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ như sau:

“1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương có thể 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

Như vậy, căn cứ vào các quy định pháp luật trên thì hành vi người dưới 16 tuổi điều kiển xe máy gây tai nạn chết người khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự 2015  là loại tội phạm nghiêm trọng nên theo khoản 2, Điều 12 Bộ luật hình sự thì người dưới 16 tuổi sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại:

“Theo quy định tại Điều 586 Bộ luật dân sự 2015 về Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân

1. Người từ đủ mười tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường.

2. Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 599 của Bộ luật này.

Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.

3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi gây thiệt hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường; nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường”.

Đối với hành vi người dưới 16 tuổi gây tai nạn thì nếu có tài sản của mình thì sẽ dùng tài sản của mình để bồi thường. Còn nếu không có đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.

Trên đây là phần nội dung tư vấn của Ban tư vấn – Văn Phòng Luật Sư An Việt – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội về nội dung mà bạn hỏi. Nếu còn vấn đề vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp tư vấn thêm, bạn vui lòng trực tiếp đến văn phòng tại địa chỉ: P.1108 Toà nhà N02 Số 35 Tân Mai – Hoàng Mai – Hà Nội. Điện thoại: 0982 205 385/ 0944 555 975.

Trân trọng!

Xem thêm bài viết khác: Hành vi mượn xe rồi bỏ trốn thì bị xử lý như thế nào?

Đánh giá