Luật sư tư vấn đầu tư nước ngoài vào việt nam

Để giúp các nhà đầu tư hiểu về pháp luật liên quan và các chính sách của Việt Nam về thu hút đầu tư nước ngoài, Văn phòng Luật sư An Việt cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chất lượng nhằm mang đến sự hài lòng cao nhất cho quý nhà đầu tư.

Luật sư tư vấn đầu tư nước ngoài vào việt nam
                                  Luật sư tư vấn đầu tư nước ngoài vào việt nam

Theo quy định của Luật Đầu tư 2014 và Luật doanh nghiệp 2014 thì để tiến hành hoạt động đầu tư tại Việt Nam và thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài (100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh với đối tác Việt Nam) nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư  trước khi thành lập doanh nghiệp.

1. HỒ SƠ YÊU CẦU THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI:

Đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân

 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu của nhà đầu tư
 • Văn bản chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư
 • Văn bản chứng minh quyền sử dụng trụ sở và địa điểm thực hiện dự án (hợp đồng thuê trụ sở)

Đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế

 • Bản sao có hợp pháp hoá lãnh sự giấy phép kinh doanh của nhà đầu tư
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu của người đại diên nhà đầu tư
 • Báo cáo tài chính trong 2 năm gần nhất của nhà đầu tư
 • Văn bản chứng minh quyền sử dụng trụ sở và địa điểm thực hiện dự án (hợp đồng thuê trụ sở)

2. THỜI GIAN THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI:  15 NGÀY LÀM VIỆC.

 1. HỒ SƠ YÊU CẦU:

Đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân

 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu của nhà đầu tư

Đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế

 • Bản sao có hợp pháp hoá lãnh sự giấy phép kinh doanh của nhà đầu tư
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu của người đại diên nhà đầu tư
 • Điều lệ hoạt động của tổ chức kinh tế
 1. THỜI GIAN:  03 NGÀY LÀM VIỆC

Nhà đầu tư chỉ quan tâm những hồ sơ cần chuẩn bị, việc còn lại là của chúng tôi. Hồ sơ yêu cầu cho 2 thủ tục nêu trên tóm tắt như sau: 

Đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân

 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu của nhà đầu tư (2 bản).
 • Văn bản chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư (1 bản)
 • Văn bản chứng minh quyền sử dụng trụ sở và địa điểm thực hiện dự án (hợp đồng thuê trụ sở) (1 bản)

Đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế

 • Bản sao có hợp pháp hoá lãnh sự giấy phép kinh doanh của nhà đầu tư (2 bản).
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu của người đại diên nhà đầu tư (2 bản).
 • Báo cáo tài chính trong 2 năm gần nhất của nhà đầu tư (1 bản).
 • Điều lệ hoạt động của tổ chức kinh tế.  (1 bản)
 • Văn bản chứng minh quyền sử dụng trụ sở và địa điểm thực hiện dự án (hợp đồng thuê trụ sở) (1 bản).

Lưu ý: Ngoại trừ hợp đồng thuê nhà, các tài liệu nước ngoài phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch sang Tiếng Việt.

 

 1. ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP

Nhà đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp đang hoạt động hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty Việt Nam. Nhà đầu tư có thể mua toàn bộ (100%) vốn của doanh nghiệp chuyển thành công ty 100% vốn nước ngoài.

 1. Hồ sơ yêu cầu nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam:
 2. Nhà đầu tư là cá nhân:
 • Chỉ cần bản sao có chứng thực hộ chiếu của nhà đầu tư
 1. Nhà đầu tư là doanh nghiệp:
 • Bản sao giấy phép của doanh nghiệp nước ngoài có hợp pháp hoá lãnh sự và dịch sang Tiếng Việt có chứng thực.
 • Hộ chiếu của người đại diện cho nhà đầu tư nước ngoài.
 • Văn bản uỷ quyền của nhà đầu tư cho người đại diện
 1. Thời gian: 20 ngày làm việc.
 2. Phí dịch vụ:Vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá chi tiết:

Luật sư Hoàng Ngoãn: 0915821924

Đánh giá