Giấy xác nhận độc thân

Giấy xác nhận độc thân là một loại văn bản hành chính được nhiều người quan tâm. Đây là loại văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân của mỗi công dân. Vì thế mà nó có tên gọi khác là giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Giấy xác nhận độc thân - Văn Phòng Luật Sư An Việt tư vấn
                       Giấy xác nhận độc thân – Văn Phòng Luật Sư An Việt tư vấn

Tuy đây là một loại giấy tờ quan trọng. Đã có không ít người gặp rắc rối vì nó. Chính vì thế hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn những thông tin về loại giấy tờ này.

1. Giấy xác nhận độc thân là gì ?

Giấy xác nhận độc thân là văn bản hành chính được cấp bởi UBND xã mà bạn đang cư trú chứng nhận bạn đang độc thân. Ngoài mục đích kết hôn. Giấy đăng ký xác nhận độc thân còn dùng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất để chứng tỏ tài sản riêng. Bạn không muốn xét vào tài sản chung.

giấy xác nhận độc thân, văn phòng luật sư hà nội
Giấy xác nhận độc thân là văn bản hành chính được cấp bởi UBND xã mà bạn đang cư trú chứng nhận bạn đang độc thân

Để xin xác nhận độc thân và đủ điều kiện để đăng ký kết hôn thì bạn cần làm đầy đủ các thủ tục xin giấy xác nhận hôn nhân. Điều này là cách giúp cho nhà nước quản lý được tình trạng kết hôn.

Dựa vào Điều 21 NĐ 123/2015/NĐ-CP thì xác nhận tình trạng hôn nhân thuộc thẩm quyền UBND xã (Phường, thị trấn) – Nơi bạn đăng ký hộ khẩu thường trú.

Nếu bạn không có nơi thường trú, thì bạn có thể xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại UBND xã nơi bạn đã đăng ký tạm trú.

2. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận độc thân.

Trường hợp bạn cư trú thời gian ít ngày ở nước ngoài thì đến UBND cấp xã, phường đều là nơi bạn đang cư trú để xin cấp giấy. Công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài để có thể nhận được giấy xác nhận hôn nhân trong thời gian trong nước thì tới UBND cấp xã, phường là nơi trước khi xuất cảnh.

giấy chứng nhận độc thân, văn phòng luật sư hà nội
Giấy xác nhận độc thân là một loại văn bản hành chính được nhiều người quan tâm. Giấy xác nhận độc thân – Văn Phòng Luật Sư An Việt tư vấn

Công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài để có thể nhận được giấy xác nhận hôn nhân trong thời gian ở nước ngoài thì đến cơ quan Lãnh sự Việt Nam tại nước đó để có thể xin cấp giấy.

3. Thủ tục giấy xác nhận độc thân.

Trước khi đến với mẫu xác nhận độc thân, bạn cần chuẩn bị một số giấy tờ sau đây.

3.1 Chuẩn bị.

+ Mẫu đăng ký xác nhận độc thân quy định.

Trong đó nam từ đủ 20 tuổi trở lên và nữ từ đủ 18 tuổi trở lên

+ Giấy chứng minh nhân dân

+ Sổ hộ khẩu hoặc Sổ đăng ký tạm trú.

3.1 Mẫu giấy xác nhận độc thân.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                             …………, ngày…..tháng…..năm…….

GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

………………………………………….. (2)

Xét đề nghị của ông/bà(3):………………………………………………………………………………,

về việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho (4)…………………………………………..

XÁC NHẬN:

Họ, chữ đệm, tên:………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………………

Giới tính: ……………………….Dân tộc: …………………………Quốc tịch:………………………..

Giấy tờ tùy thân:……………………………………………………………………………………………

Nơi cư trú:……………………………………………………………………………………………………

Trong thời gian cư trú tại……………………………………………………………………………….từ ngày……tháng………năm…………….., đến ngày……..tháng………năm (5)

Tình trạng hôn nhân:………………………………………………………………………………………

Giấy này có giá trị sử dụng trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp, được sử dụng để:….

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

NGƯỜI KÝ GIẤY XÁC NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Chú thích

(1) Ghi tên cơ quan cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; nếu là Ủy ban nhân dân cấp xã thì ghi đủ 03 cấp hành chính (tỉnh, huyện, xã); nếu là Cơ quan đại diện thì ghi rõ tên cơ quan đại diện và tên nước có trụ sở Cơ quan đại diện.

(2) Ghi tên cơ quan cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

 (3) Ghi tên của công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã hoặc viên chức lãnh sự được giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết

(4) Ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

(5) Trường hợp cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại thời điểm hiện tại cho người đang thường trú tại địa bàn thì không ghi nội dung/không in trong Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cấp cho người yêu cầu.

Lời kết: Trên đây là những thông tin về giấy xác nhận độc thân. Nếu bạn cần tư vấn, hỗ trợ các vấn đề về pháp luật. Các bạn có thể truy cập: http://vanphongluatsuanviet.com/ 

An Việt– Giải quyết mọi vấn đề của bạn

Văn Phòng Luật Sư An Việt

Điện thoại: 0944 555 975

Email: luatsuhanoi.info@gmail.com

Website: vanphongluatsuanviet.com

 

 

 

5/5 - (1 bình chọn)