Đang hưởng án treo mà tiếp tục phạm tội xử lý như thế nào

Câu hỏi tư vấn: Tôi đang được hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản nhưng hiện nay tôi lại vi phạm hành vi này trong thời gian thử thách. Xin hỏi, tôi sẽ bị xử lí như thế nào theo pháp luật ạ?

Luật sư tư vấn: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban tư vấn – Văn Phòng Luật Sư An Việt – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Với thắc mắc của bạn, VPLS An Việt xin được đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Đang hưởng án treo mà tiếp tục phạm tội xử lý như thế nào
                        Đang hưởng án treo mà tiếp tục phạm tội xử lý như thế nào

Theo như thông tin bạn cung cấp thì bạn đang trong thời gian thử thách đối với tội trộm cắp tài sản nhưng lại tiếp tục có hành vi này trong thời gian thử thách thì hành vi này sẽ theo quy định tại khoản 5, Điều 65 Bộ luật hình sự 2015 đã quy định như sau về trường hợp đang hưởng án treo mà lại tiếp tục phạm tội mới như sau:

“5. Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật này.”

Theo đó, trong thời gian thử thách, bạn phạm tội mới nên bạn sẽ buộc phải chấp hành hình phạt của bản án trước về tội trộm cắp tài sản (trước đó) và tổng hợp với hình phạt của bản án mới về tội trộm cắp tài sản (sau này).

Cụ thể tại Điều 56 Bộ luật hình sự 2015 có quy định về việc tổng hợp hình phạt của nhiều bản án như sau:

1. Trong trường hợp một người đang phải chấp hành một bản án mà lại bị xét xử về tội đã phạm trước khi có bản án này, thì Tòa án quyết định hình phạt đối với tội đang bị xét xử, sau đó quyết định hình phạt chung theo quy định tại Điều 55 của Bộ luật này.

Thời gian đã chấp hành hình phạt của bản án trước được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt chung.

Khi xét xử một người đang phải chấp hành một bản án mà lại thực hiện hành vi phạm tội mới, Tòa án quyết định hình phạt đối với tội mới, sau đó tổng hợp với phân hình phạt chưa chấp hành của bản án trước rồi quyết định hình phạt chung theo quy định tại Điều 55 của Bộ luật này.

Trong trường hợp một người phải chấp hành nhiều bản án đã có hiệu lực pháp luật mà các hình phạt của các bản án chưa được tổng hợp, thì Chánh án Tòa án có thẩm quyền ra quyết định tổng hợp hình phạt của các bản án theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.”

Tại Điều 55 Bộ luật hình sự 2015 quy định về việc quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội đã ghi nhận về cách thức tổng hợp hình phạt:

Khi xét xử cùng 01 lần một người phạm nhiều tội, Tòa án quyết định hình phạt đối với từng tội và tổng hợp hình phạt theo quy định sau đây:

Đối với hình phạt chính:

a) Nếu các hình phạt đã tuyên cùng là cải tạo không giam giữ hoặc cùng là tù có thời hạn, thì các hình phạt đó được cộng lại thành hình phạt chung; hình phạt chung không được vượt quá 03 năm đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, 30 năm đối với hình phạt tù có thời hạn;

b) Nếu các hình phạt đã tuyên là cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn, thì hình phạt cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành hình phạt tù theo tỷ lệ cứ 03 ngày cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành 01 ngày tù để tổng hợp thành hình phạt chung theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

c) Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tù chung thân thì hình phạt chung là tù chung thân;

d) Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tử hình thì hình phạt chung là tử hình;

đ) Phạt tiền không tổng hợp với các loại hình phạt khác; các khoản tiền phạt được cộng lại thành hình phạt chung;

e) Trục xuất không tổng hợp với các loại hình phạt khác.”

Như vậy, đối với trường hợp của bạn, thì bạn bị phạt tù có thời hạn nhưng được hưởng án treo về tội trộm cắp và đang trong thời gian thử thách. Trong thời gian thử thách này bạn lại tiếp tục có hành vi trộm cắp, trong trường hợp này Toà án quyết định buộc phải chấp hành hình phạt của bản án trước (bản án đang được hưởng án treo) và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định.

Trên đây là phần nội dung tư vấn của Ban tư vấn – Văn Phòng Luật Sư An Việt Trên đây là phần nội dung tư vấn của Ban tư vấn – Văn Phòng Luật Sư An Việt – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội về nội dung mà bạn hỏi. Nếu còn vấn đề vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp tư vấn thêm, bạn vui lòng trực tiếp đến văn để được Luật sư Tư vấn hoặc liên hệ Điện thoại: 0982 205 385/ 0944 555 975.

Trân trọng!

Đánh giá