Chưa đủ tuổi điều khiển xe gây tai nạn trách nhiệm thuộc về ai?

Câu hỏi tư vấn: Trường hợp người điều khiển xe mô tô chưa đủ tuổi, chạy vượt xe khác chui vô gầm xe tải dẫn đến tử vong trách nhiệm thuộc về ai? 

Luật sư tư vấn: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban tư vấn – Văn Phòng Luật Sư An Việt – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Với thắc mắc của bạn, VPLS An Việt xin được đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Chưa đủ tuổi điều khiển xe gây tai nạn trách nhiệm thuộc về ai?

Chưa đủ tuổi điều khiển xe gây tai nạn trách nhiệm thuộc về ai?

Xem thêm bài viết: Cầm cố vay tiền vay tiền rồi bỏ trốn xử lý thế nào?

Tại Điều 584 Bộ luật dân sự 2015 quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng như sau: 

Điều 584. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

+ Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

+ Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

+ Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Như vậy, trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phát sinh nếu có đủ các điều kiện sau:

– Có hành vi trái quy định pháp luật: không thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hoặc thực hiện những việc pháp luật cấm thực hiện.

– Có thiệt hại xảy ra: thiệt hại này có thể là thiệt hại về tinh thần, thiệt hại về tài sản, thiệt hại về sức khỏe hoặc thiệt hại về tính mạng.

– Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái quy định pháp luật và thiệt hại xảy ra: thiệt hại xảy ra là do hành vi trái quy định pháp luật gây ra.

– Có lỗi cố ý hoặc vô ý (trừ trường hợp pháp luật quy định phải bồi thường ngay cả khi không có lỗi). 

      Theo như thông tin bạn cung cấp thì người điều khiển xe máy chưa đủ tuổi điều khiển xe, lại đi sai làn đường để vượt xe khác nên chui vào gầm xe tải dẫn đến tử vong. Việc điều khiển xe khi chưa đủ tuổi và đi không đúng làn đường là hành vi trái với quy định của Luật an toàn giao thông đường bộ. Vì đi sai làn đường nên dẫn đến người điều khiển xe máy chui vào gầm xe tải và tử vong. Như vậy, người điều khiển xe máy có lỗi trong việc gây ra thiệt hại cho tính mạng của mình.

Theo quy định tại Điều 585 Bộ luật dân sự 2015 trong trường hợp người bị thiệt hại cũng có lỗi trong việc gây ra thiệt hại thì trách nhiệm bồi thường được xác định như sau:

Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

Do bạn không nói rõ về thông tin của chiếc xe tải tại thời điểm xảy ra tai nạn (xe tải có vi phạm quy định của Luật giao thông đường bộ không?) nên tùy vào từng trường hợp, trách nhiệm bồi thường thiệt hại được xác định như sau:

– Người điều khiển xe máy hoàn toàn có lỗi thì gia đình người đó chịu rủi ro, người điều khiển xe tải không phải bồi thường.

– Người điều khiển xe tải cũng có lỗi: trường hợp này, người điều khiển xe tải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ lỗi của mình.

 Trên đây là phần nội dung tư vấn của Ban tư vấn – Văn Phòng Luật Sư An Việt – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội về nội dung mà bạn hỏi. Nếu còn vấn đề vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp tư vấn thêm, bạn vui lòng trực tiếp đến văn phòng tại địa chỉ: P.1108 Toà nhà N02 Số 35 Tân Mai – Hoàng Mai – Hà Nội. Điện thoại: 0982 205 385/ 0944 555 975.

Trân trọng!

Xem các bài viết khác: Căn cứ tiến hành tố cáo người trộm cắp tài sản

Đánh giá