Chứa chấp mua bán mại dâm thì bị xử lý như thế nào

Câu hỏi tư vấn: Vừa qua, anh ruột tôi là C, kinh doanh nhà nghỉ, bị phát hiện chứa một nhóm người cùng đến mua bán dâm, xin hỏi trường hợp của anh tôi có bị coi là “phạm tội nhiều lần” hay không và sẽ bị xử lý như thế nào?

Luật sư tư vấn: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban tư vấn – Văn Phòng Luật Sư An Việt – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Với thắc mắc của bạn, VPLS An Việt xin được đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Chứa chấp mua bán mại dâm thì bị xử lý như thế nào
                               Chứa chấp mua bán mại dâm thì bị xử lý như thế nào

Theo hướng dẫn tại mục 4 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/05/2006 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự thì:

“4.1. Chỉ áp dụng tình tiết “phạm tội nhiều lần” đối với người chứa mại dâm khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Chứa mại dâm (không phân biệt tại một địa điểm hay tại các địa điểm khác nhau) một đôi hoặc nhiều đôi mua bán dâm khác nhau từ hai lần trở lên trong các khoảng thời gian khác nhau (không phân biệt thời gian dài hay ngắn);

b) Chứa mại dâm hai đôi mua bán dâm trở lên độc lập với nhau trong cùng một khoảng thời gian;

c) Chứa mại dâm một người mua bán dâm với hai người trở lên trong các khoảng thời gian khác nhau.

4.2. Không coi là phạm tội nhiều lần trong các trường hợp sau đây:

a) Chứa mại dâm một đôi mua bán dâm trong một khoảng thời gian liên tục;

b) Chứa mại dâm nhiều người (một nhóm) cùng đến mua bán dâm, nhưng chỉ một người trong số họ hoặc một số người trong số họ hoặc tất cả họ cùng nhau thoả thuận đứng ra giao dịch với người chứa mại dâm để trả tiền thuê địa điểm, phương tiện một lần và việc mua bán dâm diễn ra trong cùng một khoảng thời gian”.

Theo như thông tin mà bạn cung cấp thì trường hợp của anh C, nếu như chứa một nhóm người cùng mua bán dâm nhưng những người trong nhóm không quen biết nhau, có giao dịch riêng thì vi phạm điểm b, tiểu mục 4.1, mục 4 “Chứa mại dâm hai đôi mua bán dâm trở lên độc lập với nhau trong cùng một khoảng thời gian” và được coi là phạm tội nhiều lần.

          Tuy nhiên, trong trường hợp anh C chứa một nhóm người cùng đến mua bán dâm, nhưng chỉ một người trong số họ hoặc một số người trong số họ hoặc tất cả nhóm cùng nhau thoả thuận đứng ra giao dịch với người chứa mại dâm để trả tiền thuê địa điểm, phương tiện một lần và việc mua bán dâm diễn ra trong cùng một khoảng thời gian thì không được coi là phạm tội nhiều lần.

Theo quy định tại Điều 327 Bộ luật hình sự 2015 như sau:

1. Người nào chứa mại dâm, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.”

Do đó, với hành vi của anh C sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Chứa mại dâm với mức hình phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Trên đây là phần nội dung tư vấn của Ban tư vấn – Văn Phòng Luật Sư An Việt – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội về nội dung mà bạn hỏi. Nếu còn vấn đề vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp tư vấn thêm, bạn vui lòng trực tiếp đến văn để được Luật sư Tư vấn hoặc liên hệ Điện thoại: 0982 205 385/ 0944 555 975.

Trân trọng!

Đánh giá