Trường hợp ngày sinh trên giấy tờ cá nhân không khớp nhau

Câu hỏi tư vấn: Ngày sinh trên giấy khai sinh và chứng minh nhân dân, hộ khẩu của tôi không khớp nhau, tôi muốn đi đính chính để thống nhất ngày sinh trên những giấy tờ này, vậy tôi phải theo thông tin trên loại giấy nào?

Trường hợp ngày sinh trên giấy tờ cá nhân không khớp nhau

Trường hợp ngày sinh trên giấy tờ cá nhân không khớp nhau

Bài viết nên xem: Chia thừa kế theo pháp luật trong trường hợp có di chúc

Luật sư tư vấn: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban tư vấn – Văn Phòng Luật Sư An Việt – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Với thắc mắc của bạn, VPLS An Việt xin được đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Điều 6 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch quy định như sau

Điều 6. Giá trị pháp lý của Giấy khai sinh

Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.

Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.

Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh.”

Như vậy, ngày sinh trên Chứng minh nhân dân, Hộ khẩu phải phù hợp với giấy khai sinh của bạn. Do đó, thông tin trên các giấy tờ này phải được đính chính theo đúng nội dung của giấy khai sinh.

Trên đây là phần nội dung tư vấn của Ban tư vấn – Văn Phòng Luật Sư An Việt – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội về nội dung mà bạn hỏi. Nếu còn vấn đề vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp tư vấn thêm, bạn vui lòng trực tiếp đến văn phòng tại địa chỉ: P.1108 Toà nhà N02 Số 35 Tân Mai – Hoàng Mai – Hà Nội. Điện thoại: 0982 205 385/ 0944 555 975.

Trân trọng!

Xem thêm bài viết khác:  Vay tín chấp không có khả năng trả nợ bị ngân hàng khởi kiện

Đánh giá