Tư vấn luật miễn phí

An Việt sẽ giúp bạn tư vấn luật miễn phí ngay ngày hôm nay

Bạn có cần được tư vấn các vấn đề pháp luật. Bạn có đang mắc phải các vấn đề pháp lý trong cuộc sống. Bạn đang muốn xin ý kiến mà chưa biết hỏi ai?

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí qua

Hotline: 0982.205.385

Và liên hệ trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng tại website

Vanphongluatsuanviet.com

Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn luật miễn phí cho bạn 24/7 bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu.

An Việt- Sự lựa chọn sáng suốt của bạn

 

 

Mẫu điều lệ công ty cổ phần, điều lệ mới nhất năm 2020

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
Điều lệ này được soạn thảo và thông qua bởi các cổ đông sáng lập ngày …../…./ ……

Tội cố ý gây thương tích quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015

Tội cố ý gây thương tích cho người khác được quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015, luật sư tư vấn về tội cố ý gây thương tích, khung hình phạt và mức độ giảm nhẹ khi bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích.