Bài viết đánh dấu: Đề nghị giảm lãi suất khi vay lãi suất cao