Thừa kế trong trường hợp không có di chúc 01

Câu hỏi tư vấn: Đầu năm 2018, chồng tôi qua đời do tai nạn và không để lại di chúc. Chúng tôi có hai người con chung, cha mẹ chồng tôi vẫn còn sống. Vậy tôi và các con được hưởng di sản theo pháp luật như thế nào?

Thừa kế trong trường hợp không có di chúc 01

Thừa kế trong trường hợp không có di chúc 01

Xem thêm bài viết: Chia thừa kế theo pháp luật trong trường hợp có di chúc

Luật sư tư vấn: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban tư vấn – Văn Phòng Luật Sư An Việt – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Với thắc mắc của bạn, VPLS An Việt xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Luật áp dụng: –         Bộ luật Dân sự 2015 (BLDS)

–         Luật Hôn nhân và gia đình 2014 (LNH&GĐ)

Để chia di sản, trước hết, bạn phải xác định di sản của chồng bạn để lại là gì. Di sản của chồng bạn bao gồm tài sản riêng của chồng (Điều 43 LNH&GĐ) và ½ khối tài sản chung của vợ chồng (Điều 33 LNH&GĐ).

Chồng bạn chết không để lại di chúc, do đó, những người thừa kế theo pháp luật có thể tự thỏa thuận phân chia di sản, hoặc thừa kế theo pháp luật.

Điều 650. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;

Những người thừa kế theo pháp luật của chồng bạn gồm: cha chồng, mẹ chồng, bạn, 02 con, đây là những người thừa kế theo pháp luật thuộc hàng thừa kế thứ nhất, trừ đi người thừa kế này từ chối nhận di sản (Điều 620), hoặc không được quyền hưởng di sản (Điều 621).

 “Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.”

Di sản của chồng bạn sẽ được chia theo nguyên tắc sau: “Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.”

Do thông tin bạn cung cấp không đầy đủ, nên chúng tôi tạm xác định chồng bạn có 05 người thừa kế theo pháp luật.

Theo nguyên tắc, di sản sẽ được chia thành 05 phần bằng nhau, mỗi người thừa kế được hưởng 01 phần.

Như vậy, bạn và các con được nhận thừa kế của chồng bạn (trừ trường hợp từ chối nhận di sản hoặc không được quyền hưởng di sản), mỗi người được 1/5 di sản.

     Trên đây là phần nội dung tư vấn của Ban tư vấn – Văn Phòng Luật Sư An Việt – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội về nội dung mà bạn hỏi. Nếu còn vấn đề vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp tư vấn thêm, bạn vui lòng trực tiếp đến văn phòng tại địa chỉ: P.1108 Toà nhà N02 Số 35 Tân Mai – Hoàng Mai – Hà Nội. Điện thoại: 0982 205 385/ 0944 555 975.

Trân trọng!

Bài viết có thể bạn muốn xem: Lập di chúc định chia đất

Đánh giá