Bài viết đánh dấu: Xác định thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự theo lãnh thổ