Chế độ tai nạn lao động, tai nạn khi nghỉ phép được hưởng chế độ gì


Notice: Undefined variable: post in /home/fzcom49e/vanphongluatsuanviet.com/DocumentRoot/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 876

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/fzcom49e/vanphongluatsuanviet.com/DocumentRoot/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 876

Người tham gia bảo hiểm xã hội bị tai nạn trong thời gian nghỉ phép có được hưởng chế độ tai nạn lao động hoặc chế độ ốm đau không?

Luật sư tư vấn:

Điều kiện hưởng khi tai nạn lao động

-Theo Điều 39, Luật Bảo hiểm xã hội 2014, quy định về điều kiện hưởng khi tai nạn lao động

Người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao
động khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp
sau đây:

a) Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc;

b) Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc
khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

c) Trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi
làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý;

2. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên
do bị tai nạn quy định tại khoản 1 Điều này. 

Chế độ được hưởng khi bị tai nạn lao động trong thời gian nghỉ phép
Chế độ được hưởng khi bị tai nạn lao động trong thời gian nghỉ phép

Không giải quyết chế độ ốm đau đối với các trường hợp sau đây

–  Theo Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về
bảo hiểm xã hội bắt buộc:

 Không giải quyết chế độ ốm đau đối với các trường hợp sau
đây:

a) Người lao động bị ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự
hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo
Danh mục ban hành kèm theo Nghị định số 
82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các
danh mục chất ma túy và tiền chất và Nghị định số 
126/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 
82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các
danh mục chất ma túy và tiền chất.

b) Người lao động nghỉ việc điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

c) Người lao động bị ốm đau, tai nạn mà
không phải là tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương
theo quy định của pháp luật lao động; nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy
định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

 Như vậy, căn cứ theo Điều 39, Luật Bảo hiểm xã
hội 2014 thì người lao động bị tai nạn trong thời gian nghỉ phép ngoài nơi làm
việc không thuộc các điều kiện để được hưởng chế độ tai nạn lao động. Vì vậy,
ngươì lao động bị tai nạn trong thời gian nghỉ phép không được  hưởng chế độ tai nạn lao động theo pháp luật
bảo hiểm xã hội

Căn cứ theo Điểm C, Khoản 2, Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH thì người lao động bị tai nạn trong thời gian nghỉ phép năm sẽ không được hưởng chế độ ốm đau theo pháp luật bảo hiểm xã hội.

Call Now Button
Notice: Undefined index: popup_cookie_jhuvf in /home/fzcom49e/vanphongluatsuanviet.com/DocumentRoot/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924