Trách nhiệm hình sự đối với hành vi cố ý gây thương tích

Câu hỏi tư vấnEm trai tôi đi chơi tối bị 1 nhóm thanh niên vây đánh trong đó có 2 thanh nên dùng gậy tre đánh gây tỷ lệ thương tật khi giám định là 35%. Gia đình tôi đã nhận số tiền chi phí điều trị hậu quả gây thương tích là 40.000.000 đồng, ngoài ra chưa nhận một khoản bồi thường nào khác. Cho tôi hỏi trường hợp của em trai tôi sẽ được nhận những khoản bồi thường nào theo quy định và 2 thanh niên cố ý gây thương tích phải nhận trách nhiệm hình sự ra sao ? Xin chân thành cảm ơn luật sư! 

Trách nhiệm hình sự đối với hành vi cố ý gây thương tích
                       Trách nhiệm hình sự đối với hành vi cố ý gây thương tích

Luật sư tư vấn: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban tư vấn – Văn Phòng Luật Sư An Việt – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Với thắc mắc của bạn, VPLS An Việt xin được đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

   Thứ nhất, về trách nhiệm bồi thường dân sự:

     Theo thông tin bạn cung cấp thì em trai bạn đi chơi tối và bị một nhóm thanh niên vây đánh, trong đó có hai thanh niên dùng gậy tre đánh gây tổn hại sức khỏe giám định là 35%. Có thể thấy ở đây, em trai bạn đã bị tổn hại về sức khỏe do hành vi xâm phạm của những thanh niên kia, đặc biệt là hai thanh niên dùng gậy tre đánh. Và do vậy, có thể xác định, ở đây em trai bạn là người bị thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm.

     Về nguyên tắc bồi thường thiệt hại đã được quy định cụ thể tại Điều 585 Bộ luật Dân sự năm 2015, cụ thể: Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần. Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

Thiệt hại của em bạn ở đây do nhiều người cùng gây ra, do vậy, khi xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại thì căn cứ theo Điều 587 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì: 

“Trường hợp nhiều người cùng gây thiệt hại thì những người đó phải liên đới bồi thường cho người bị thiệt hại. Trách nhiệm bồi thường của từng người cùng gây thiệt hại được xác định tương ứng với mức độ lỗi của mỗi người; nếu không xác định được mức độ lỗi thì họ phải bồi thường thiệt hại theo phần bằng nhau.

Về mức bồi thường: Theo quy định của pháp luật thì nhóm thanh niên kia sẽ phải liên đới bồi thường cho em trai bạn theo các khoản bồi thường như sau: 

– Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại; 

–  Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại; 

–  Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại; 

– Thiệt hại khác do luật quy định.

 Ngoài ra, người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

       Thứ hai, hai thanh niên đã dùng gậy tre đánh, và tham gia vào nhóm thanh niên đánh em trai bạn, dẫn đến việc em trai bạn tỷ lệ tổn thương cơ thể 35% thì có bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

 

Theo thông tin bạn đưa ra thì em trai bạn tỷ lệ tổn thương cơ thể 35%, do vậy, người đã đánh em trai của bạn sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 như sau:

“1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy him hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người;

….

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 06 năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31 % đến 60%;

Với hung khí là gậy tre, thì căn cứ theo nghị quyết 01/2006/NQ- HĐTP và hướng dẫn tại tiểu mục 2.1 và 2.2 mục 2 Phần I Nghị quyết số 02/2003/NQ- HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án án nhân dân tối cao, thì gậy tre cũng có thể được xem là hung khí nguy hiểm. Do vậy việc dùng gậy tre để đánh, gây thương tích cho em bạn được xem là tình tiết tăng nặng để xác định khung hình phạt.

      Trong trường hợp này em trai bạn hoàn toàn có quyền tố cáo hành vi của họ lên cơ quan công an điều tra có thẩm quyền để điều tra, làm rõ vụ việc. 

 Trên đây là phần nội dung tư vấn của Ban tư vấn – Văn Phòng Luật Sư An Việt – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội về nội dung mà bạn hỏi. Nếu còn vấn đề vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp tư vấn thêm, bạn vui lòng trực tiếp đến văn phòng tại địa chỉ: P.1108 Toà nhà N02 Số 35 Tân Mai – Hoàng Mai – Hà Nội. Điện thoại: 0982 205 385/ 0944 555 975.

Trân trọng!

Trách nhiệm hình sự đối với hành vi cố ý gây thương tích