Hỏi đáp pháp luật hình sự

Tội cố ý gây thương tích quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015

Tội cố ý gây thương tích cho người khác được quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015, luật sư tư vấn về tội cố ý gây thương tích, khung hình phạt và mức độ giảm nhẹ khi bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích.